Stödringar Gula ID 100-300 mm

 

Egenskaper/användning

Används för att undvika extrusuion av o-ringen i spalten vid höga tryck. Med undantag av flänsförband. Material:Hytrel

Hemsida från Netside