Radialtätning Dammt. RST=CC=BASL Axel 36-99 mm

 

Egenskaper/användning

Används för att täta roterande axlar mot omgivningen vid små tryckskillnader. För att få hög driftsäkerhet måste radialtätningarna uppfylla följande kriterier: Damm och smuts får inte tränga in i lagret. Maskinen eller aggregatet ska innehålla smörjolja eller smörjfett.

Temperatur

-35°C - +100°C

Hemsida från Netside